פעילות לבתי ספר גילאי ו' - יב'

אירוח עברי קדום

הגעה לארץ בראשית ל"חוויה קדומה".
קבלת פנים ע"י דמשק אליעזר עבד אברהם, לבישת תלבושות עבריות וירידה להכנסת אורחים באוהלו של אברהם אבינו,
הכוללת הצגה של הסיפור התנכ"י  -המאבק בין רועי אברהם ורועי לוט,
הסיפור שהתחולל ממש אצלנו!!!
 
רכיבת גמלים

רכיבה קצרה מהכניסה לאוהל אברהם

סדנאות ODT 
הסדנא מבוססת על פעילות בתחנות. זמן הפעילות בכל תחנה הינו כחצי שעה. 
כל אחת מן התחנות מציעה למשתתפים פעילויות גיבוש ואתגר קבוצתיות. 

פעילות בור מים

המאפיין המרכזי של החיים במדבר הוא ההתמודדות מול המחסור במים זמינים. על המדבר ודרכי השגת מים נלמד דרך משימה קבוצתית הדורשת תכנון, חלוקת תפקידים ועבודת צוות.             
מטרת המשימה היא שאיבת מים מהבור, מילוי הכד והעברת המים לשוקת ע"י יצירת מוביל מים ממקטעי צינורות בקטרים שונים וללא נזילות...

רעיית צאן

דמויות בולטות בעם ישראל התחילו את דרכן כרועים, ביניהן אברהם, משה ודוד המלך. נלמד על  הקשר בין מנהיגות לרעיית צאן, ולמספר רגעים נתנסה במקצוע עתיק זה - בדיוק כמו פעם...
לשם ביצוע המשימה של הובלת הצאן נדרש תכנון נכון, תיאום בין חברי הקבוצה ותקשורת טובה עם הכבשים...

משך הפעילות כשעתיים (תלוי בגודל הקבוצה)