פעילות לבתי ספר גילאי א' - ה'


הגעה לארץ בראשית לאירוח עברי קדום.
קבלת פנים ע"י דמשק אליעזר עבד אברהם, לבישת תלבושות עבריות וירידה להכנסת אורחים באוהלו של אברהם אבינו, הכוללת הצגה של הסיפור התנכ"י  -המאבק בין רועי אברהם ורועי לוט,

הסיפור שהתחולל ממש אצלנו!!! 

3 סדנאות לבחירה :
* חיי מדבר - נצא למכלאה של הכבשים, שם נספר על הדמויות התנ"כיות שעסקו ברעיית צאן, נספר על חיים במדבר בכלל
   ועל רעיית צאן בפרט. נלטף ונאכיל את הכבשים ונעבור לבור המים שם נלמד על ההבדל בין בור, באר ומעיין ונתנסה בשאיבת מים.
* אפיית פיתות – לאחר הפרשת חלה, נאפה פת לחם על הסאג'.
* כדרות – יצירת כד / כלי אחר מחימר.
* עיטור כדים - קישוט כדים בצבעי גואש.
* פסיפס - הכנת תמונה מאבני פסיפס צבעוניות.
* רפאות כדים - הרכבת כדים שבורים ופענוח הכתוב על גבם.
* כתיבה בקולמוס - כתיבת על קלף, בכתב עברי קדום באמצעות קולמוס ודיו.
* סדנת בשמים – נלמד על הרכבי צמחי המרפא והבשמים ונרכיב שקית בשמים "בורא מיני בשמים".

משך הפעילות כשעתיים (תלוי בגודל הקבוצה).