הזמרת מריה קארי בביקור בארץ בראשית

הזמרת מריה קארי הגיעה לאתר "ארץ בראשית" עם שני ילדיה וחברי המשלחת המלווים אותה בשעת הצהרים, כולם נהנו מרכיבה
על אורחת הגמלים שהובילה אותם למפגש מרתק עם אברהם אבינו