שיקום הכרם

מיד עם תחילת ההתיישבות בכפר אדומים ,בשנת 1979 , ניטעו כרמי הזיתים על הדרך המובילה מים המלח לירושלים .

לצערנו עקב קשיים רבים ושונים, הכרמים הצליחו לשרוד רק למשך 10 שנים.

אנחנו ב"ארץ בראשית" לא יכולנו לראות את העצים, הגדמים והארץ בעלבונם.

ממש כפי שאנו משחזרים את הכנסת האורחים של אברהם אבינו באוהלו ,החלטנו לפני כ-5 שנים לשקם את הכרמים .

ברוך ה' העצים גדלים ומניבים יותר ויותר ומשנה לשנה אנו זוכים גם לשמן זית כתית מעולה .

את פרות המסיק השנה זכינו לעצור בבית הבד החדש שלנו "כרמא" שנבנה על הגבעה הצופה על מרחבי אדמות גוש אדומים .