בונים עתיד ישראלי משותף

מכל המדינות השוכנות במזרח התיכון, סביר להניח שמדינת ישראל הינה המפולגת ביותר, בעלת הלחצים הגדולים ביותר וללא ספק בעלת אזרחים ממגוון מקורות ואמונות שונים.

תרבות אוריינטלית עשירה וססגונית, מוחות מבריקים שהגיעו בקום המדינה וזהות אחת שאמורה לחבר את כולנו יחד -היהדות. כל האלמנטים המורכבים הללו אשר חולשים את ארצנו במשך עשרות שנים יצרו סיר לחץ מבעבע. אך עם זאת, הקדמה והטכנולוגיה הביאו עמם את הרצון לשינוי, לגדילה ולהתפתחות והמפתח לכל הדברים הללו טמון בחינוך משלב בין יהודים-חילוניים ודתיים בכדי ליצור עתיד משותף ויציב יותר.

מה זה בעצם חינוך משלב?

חינוך הוא תהליך של למידה שבו האדם רוכש ידע מסוים במגוון נושאים ותחומים ועל פי כן מפתח מיומנות, ערכים ואף עקרונות. מגוון הלמידה בתחומים שונים משפיע על התנהגות האדם ואף תורמת לעיצוב אישיותו. ככל שהאדם חשוף למגוון רחב יותר של תחומי למידה כך הוא מתפתח חשיבתית ותודעתית.

חינוך משלב, הינו חזון אשר משותף לאזרחים היהודים החילוניים והדתיים ותמציתו הינה להקים חברת מופת בעלת ערכים חיוביים ואורח חיים המאפשר כבוד ושוויון בין כולם. חשיפת ילדים מגיל צעיר לקשת רחבה של דעות פוליטיות, דתיות וחברתיות בנוסף ליצירת דיאלוג בין העולמות הוכיחה עצמה כיעילה ומפתחת סבלנות אשר כה יקרה לנו בחברה הישראלית.

שמירה על הזהות וקבוצת ההשתייכות

חוסר בקיאות בתחום זה גורם להורים רבים לפקפק מראש בתהליך ולמנוע מילדם את האפשרות לרכוש חינוך משלב שיעזור להם כאינדיבידואלים ויתרום רבות לגישור הפערים החברתיים בעתיד. עקב זאת, חשוב לציין כי מרבית מוסדות החינוך אשר משלבים את האוכלוסייה אינם דורשים לוותר על הזהות ולטשטש את קבוצת השייכות – להפך. ישנו רצון ליצור שיח שכולל דעות שונות ובכך לפתח את דרכי החשיבה של הנוער והפיכתם לאנשים בעלי מודעות לשונה וקבלתו.

חיבור לשורשים

כאזרחי מדינת ישראל החיבור שלנו לזהות היהודית שלנו הוא חלק ממה שמגדיר אותנו, כפרט וככלל. המטרה של החינוך המשלב היא להעשיר את החינוך היהודי ולא מבחינה דתית אלא מבחינה רגשית, תרבותית ומסורתית.

מרחב משותף אשר מאגד את הזהויות היהודיות השונות מכל רחבי מדינתנו מייצר להט, תשוקה למידע, משמעות ואף מקור השראה לרבים אשר שותפים בתהליך. לימוד היהדות בצורה יצירתית ופלורליסטית מייצר תחושת סקרנות שגדלה ומאפשרת לחינוך להוביל כל אדם בדרך הנכונה והמתאימה לו.

מחקרים רבים הוכיחו שמרבית הציבור אינו נמצא בקצותיו הקיצוניים של הספקטרום היהודי, כומר הרוב אינו משתייך לחילוניות קיצונית ולא לזרם הדתי האורתודוקסי.

בכדי לייצר חברה שמושתת על ערכים נכונים ועקרונות משותפים עלינו להתחיל בנקודה מסוימת. חינוך משלב הינו נקודת זינוק מצוינת שכן ניתן לצייד את הדור הצעיר בידע ורצון לקבל ולכבד את השונה. עמותות רבות במדינת ישראל מלוות את תהליך הקמת המוסדות השונים, החל מהגנים ועד בתי הספר ומכשירות את המורים ואנשי הצוות. השתלמויות, פיקוח ראוי ועבודה משותפת גורמים לחינוך מסוג זה להשפיע ולקדם אותנו כחברה במדינת ישראל.